Πανσέτα

No image available
Πανσέτα
  • Ingredients: πανσέτα (Συνοδεύεται μόνο με πιτάκι)
  • 1,70
  • Παραγγελία